25 Ekim 2022 tarih 31994 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de; 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar(Karar Sayısı 6294) yayımlandı.

Bu kararın ekindeki 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın “2.1.6. Maliye Politikası” başlığı altında bulunan; “b) Politika ve Tedbirler” Tablosunun “Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler” Başlıklı “Tedbir 264.2.” Bölümünde;

1. Web Tapu Uygulamasıyla oluşturulan değerleme raporları ve alım- satım vb. işlemlerden elde edilen değerler ile SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları ve değerleme lisansı sahibi değerleme uzmanlarınca düzenlenen değerleme raporlarının değer ve değere etki eden öznitelik verilerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değer Bilgi Merkezine elektronik olarak anlık gönderilmesi sağlanacaktır.” denmektedir.

Kararda değişiklik olmazsa, 2023 yılında gayrimenkul alan/satan kişiler bir eksper raporu çıkartacak ve tapu sistemine düşecek bu eksper değeri üzerinden tapu harcı ödemek zorunda kalacaktır.

Böylece şirketler için hatırı sayılır kurumlar vergisi, şahıslar için ise Değer Artış Kazancı hesaplanması kaçınılmaz olacaktır.

Örneğin; Eksper değeri; 6 milyon TL olarak değerlendirildi. Bu eksper değeri, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değer Bilgi Merkezine” elektronik olarak anlık gönderilecektir. Bu durumda alım-satım Tapu Harcı olarak; 240 bin TL ödemek zorunda kalınacaktır.