Resmi Gazete’de Bugün (25.10.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (24.10.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği –– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (23.10.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (22.10.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği –– Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2017/29735 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (21.10.2021)

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1309 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekât ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2021 […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (20.10.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği –– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (19.10.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532) KURUL KARARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10492 […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (18.10.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– 2021 Yılı Eylül Ayına […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (17.10.2021)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7336 Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti’nin Beyanlarla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7337 28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokolün […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (16.10.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI –– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ’un Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/498) HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar YÖNETMELİKLER –– Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türkiye Taşkömürü Kurumu […]

Devamını oku