Resmi Gazete’de Bugün (04.12.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİKLER –– İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim ve […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (03.12.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Patates Halka Çürüklüğü Etmeninin Eradikasyonu ve Yayılmasının Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik –– Patates Kist Nematodları ile Mücadele Hakkında Yönetmelik –– Patates Siğil Hastalığı Etmeninin Eradikasyonu ve Yayılmasının Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik –– Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Etmeninin Eradikasyonu ve Yayılmasının […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (02.12.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Primi Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/42) […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (01.12.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7893) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (30.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİK –– İklim Değişikliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği –– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2023 Tarihli ve 2020/22207 Başvuru Numaralı Kararı […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (29.11.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7474 Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun 7475 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7476 İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7477 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (28.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği –– Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik –– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (27.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Milli Savunma Üniversitesi […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (26.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği TEBLİĞLER –– Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ –– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2023/41) –– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/46) DÜZELTME: 24/11/2023 Tarihli ve 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili İLÂN BÖLÜMÜ a – […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (25.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Belirtilen Taşınmazların, Üzerlerindeki Ekili, Dikili ve Yapılı Unsurlarıyla Birlikte, Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Kent Meydanı Projesi Kapsamında Değerlendirilmek Üzere Pendik Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7865) –– 154 kV G4-Viranşehir […]

Devamını oku