Resmi Gazete’de Bugün (22.04.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİKLER –– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (21.04.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aerobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği –– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (20.04.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz III Projesi Anlaşma Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8341) CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (19.04.2024)

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1409 Erzincan’ın İliç İlçesindeki Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TEBLİĞ –– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (18.04.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TEBLİĞ –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/95, K: 2023/221 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K: 2024/77 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/79, K: 2024/80 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (17.04.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI –– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Basri BAĞCI’nın Seçilmesi Hakkında Karar YÖNETMELİK –– İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/96, K: 2023/222 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/89, […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (16.04.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI –– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/87, K: 2024/28 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (15.04.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Kaynak : resmigazete.gov.tr

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (14.04.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (13.04.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TEBLİĞ –– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8) İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Kaynak : resmigazete.gov.tr

Devamını oku