Resmi Gazete’de Bugün (14.07.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Gedik Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Trakya Üniversitesi Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (13.07.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Kaynak : resmigazete.gov.tr

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (12.07.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/07/2024 Tarihli ve 12740, 12741, 12742, 12743 Sayılı Kararları YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI –– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/67, K: 2024/85 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (11.07.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (10.07.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/207, 208) YÖNETMELİKLER –– Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik –– Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Lokman Hekim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GENELGE –– 11 Temmuz Srebrenitsa […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (09.07.2024)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7519 Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM KARARLARI 1413 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar 1414 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (08.07.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Fırat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (07.07.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Başkent Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/4) –– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/10) İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (06.07.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/07/2024 Tarihli ve 12730 Sayılı Kararı KARAR –– İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (05.07.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– 7/6/2024 Tarihli ve 8639 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8724) YÖNETMELİKLER –– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin […]

Devamını oku