Resmi Gazete’de Bugün (30.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (29.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (28.01.2023)

TEBLİĞLER –– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/3) –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2023/3) –– Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (27.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik TEBLİĞLER –– Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/1) –– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (26.01.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7432 Uludağ Alanı Hakkında Kanun 7433 Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 117) CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6725, 6726, 6727) –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (25.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (24.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Kocaeli İli, Çayırova İlçesinde Yer Alan İşyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6724) YÖNETMELİK –– Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği TEBLİĞLER –– İthalatta […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (23.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (22.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği TEBLİĞLER –– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi –– 2022 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (21.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Gaziantep İlinde Yapılacak Olan Polimer Cips ve POY Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6718) –– Sakarya İli, Karasu İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Sakarya Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar […]

Devamını oku