Fahri trafik müfettişi tarafından ’emniyet şeridi’ kullanımı iddiasıyla kesilen trafik cezası, fotoğraflı veya videolu delil sunulmadığı ve ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gerekçesiyle iptal edildi.

EMNİYET ŞERİDİ KULLANIMI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından 2918 Sayılı Kanunun 46/2-F maddesinde belirtilen “sürücülerin trafik kazası, arıza, acil yardım, kurtarma, karla mücadele, kaza incelmesi genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini kullanmaları” fiilinin ihlali gerekçesiyle idari parası düzenlendi.

İTİRAZ DAVASI

Düzenlenen idari para cezasının ardından itiraz davası açan avukat Begüm Gürel, müvekkili hakkında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğince düzenlenen ceza tutanağının Kabahatler Kanunun 25. ve 28/8-b maddesine aykırı tanzim edildiğini belirterek iptal edilmesini talep etti. Talebi karara bağlayan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından düzenlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kanunun 28/8-b maddesi gereğince kaldırılmasına karar verdi.

DELİL SUNULMADIĞI GEREKÇESİYLE İPTAL

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme neticesinde verilen kararla davaya konu cezasının iptaline karar verildi. Mahkeme kararında söz konusu idari para cezasına ilişkin idarece, eylemi destekler mahiyette sunulan herhangi bir delil olmadığını belirtti. 

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Begüm Gürel’in, müvekkili aleyhine düzenlenen idari para cezasının Kabahatler Kanunun 25. Maddesine aykırı olduğunu ve ceza hukukun temel ilkelerinden olan maddi gerçeğe ulaşma ilkesi ile bağdaşmadığını belirterek iptalinin gerektiği iddiasını değerlendiren Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, her ne kadar Fahri Trafik Müfettişliğince eyleme konu araç hakkında 2918 Sayılı Kanunun 46/2-F maddesinde belirtilen fiilinden ihlal tespiti yapılmış ise de anılan aracın ne şekilde trafik işaretlerine uymadığının belirli olmadığı, idarece eylemi destekler mahiyette herhangi bir fotoğraflama, video vb. delil sunulmadığından ceza hukukunun temel prensiplerinden olan “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği itirazın kabulüne karar vererek söz konusu idari cezasını kesin olmak üzere iptal etti.

İŞTE O KARAR:

Kaynak : hukukihaber.net