Hukukumuzda Avukat ile Temsil Zorunlu Mu?

Hukukumuzda avukat ile temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Her vatandaş adli ve idari makamlarda kendisini temsil edebilir. Ancak her gün değişen ve gelişen hukuk sistemimizde yeterli uzmanlığa sahip olmadan atılacak adımlar vatandaşın hak kaybına uğramasına sebep olacağından, uzman bir avukattan hukuki destek alınmasında fayda vardır.

Tüm İcra Dosyalarım Kapalı Ancak Banka Hesaplarımda Bloke Var. Ne Yapmalıyım?

Dosya borcunu ödemiş olmanıza rağmen hala menkul ve gayrimenkulleriniz üzerindeki hacizler kalkmamışsa dosyanızın bulunduğu yer icra dairesiyle görüşmenizde fayda var.

Şayet borçlusu olduğunuz icra dosyası takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırıldıysa dosya kapsamında konulan hacizler kalkmaz. Bu durumda da dosyanızın bulunduğu icra dairesiyle iletişime geçmeniz sağlıklı olacaktır.

Avukat Mehmet AYGÜNEŞ, LL.M. Kimdir?

Avukat Mehmet AYGÜNEŞ, LL.M.

İlk, orta ve lise eğitimini Kuşadası’nda tamamlayan Mehmet AYGÜNEŞ, 2014 yılında Atılım üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sürecinde, 2013 yılında İngiltere’de bulunan “Bournemouth Business School International” da eğitim gördü. Lisans eğitimi sürecinde, Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün Hukukçular İçin Teknik İngilizce programını tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar, Kamu İhale Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Sağlık ve Finansman Hukuku gibi birçok ileri seviye eğitim programlarını başarıyla tamamladı. 2017 yılında Aydın Barosu’nun Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar konulu programlarını tamamlayan Mehmet AYGÜNEŞ, 2018 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Özel Hukuk Anabilim dalında tezli yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi ile birlikte yürüttüğü hukuk fakültesinden sonra ikinci üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden de 2019 yılında mezun oldu. Yine, 2019 yılında TÜRAVAK’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Vergi Hukuku ileri seviye eğitim programını başarıyla sonlandırdı. İlk akademik eseri olan “Tek Satıcılık Sözleşmesi ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri” isimli kitabını 2021 yılında yayınladı. 2015 yılından bu yana Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ağırlıklı olarak “Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku” alanlarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri veren “AYGÜNEŞ HUKUK BÜROSU” nun kurucu avukatıdır.

Aile Hukuku

• Boşanma Davası (Anlaşmalı-Çekişmeli)

• Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası (Evlilik süresince eşlerin edindiği mallara ilişkin)

• Nafaka Alacakları

• Evlat Edinme

• Soybağının Tespiti ve Babalık Davası

• Maddi-Manevi Tazminat Davası (Tarafların evlilik birliği içerisinde uğramış oldukları maddi ve manevi zararlara ilişkin)

• Tanıma/Tenfiz (yurt dışında gerçekleştirilen boşanmaların Türkiye Cumhuriyeti devletine resmi olarak tanıtılması)

Ceza Hukuku

• Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar

• Asliye Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar

• İcra Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar

• Sulh Ceza Mahkemelerinde Görülen İşler

Gayrimenkul Hukuku

• Tapu İptal ve Tescil Davası

• Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu)

• Ecrimisil ve Taşınmaza Saldırının Önlenmesi Davası (Müdahalenin Men’i)

• Tahliye Davası

• Tapu Kaydının Düzeltilmesi

• Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

• Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar

• Önalım Hakkı (Şufa)

• Kira Tespiti-Kira Alacağı

• Tazminat Davası (Kiralanan taşınmaza verilen zararlardan kaynaklanan tazminat talepleri)

İcra – İflas Hukuku

• İlamlı-İlamsız ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Başlatılacak Takipler

• İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Başlatılacak Takipler

• Kambiyo Evraklarından Kaynaklanan Takipler (Bono-Çek-Senet-Poliçe)

• Yasal Takip Alacaklarının Tahsili

• Menfi Tespit ve İstirdat Davası

• İtirazın İptali Davası

• İtirazın Kaldırılması

• Borçtan Kurtulma Davası

• İhalenin Feshi Davası

• İstihkak Davası

• İstihkak İddiasının Reddi Davası

• İflas / İflasın Ertelenmesi Davası

• Hacizde / İflasta Tasarrufun İptali Davası

• Sıra Cetveline İtiraz Davası

• Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi

• Menkul ve Gayrimenkullere İlişkin Cebri Satışlar

• İcra ve İflas Takibine İlişkin Şikayetler

• Hapis Hakkı

• Konkordato

İdare Hukuku

• İptal Davası

• Tam Yargı Davası

• İdari Sözleşmeden Doğan Davalar

İş Hukuku

• İşçilik Alacakları (Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti, Dini ve Milli Bayram Ücreti, Kullanılmamış Ücretli İzin Alacakları, AGİ Alacakları ve Her Türlü Maaş Alacağının işverenden tahsili ve bu doğrultuda işverenin müdafaası)

• İşe İade Davası

• Hizmet Tespiti Davası

Miras Hukuku

• Vasiyetnamenin İptali Davası

• Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu)

• Tenkis Davası

• Denkleştirme Davası

• Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası (miras bırakanın ölmeden önce hileli bir şekilde mallarını dağıtması/satması)

• Vasiyetname Düzenlenmesi

• Mirastan Feragat Sözleşmesi (ivazlı-ivazsız)

• Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Sigorta Hukuku

• Trafik Kazası Nedeniyle Meydana Gelen Can ve Mal Kaybına İlişkin Tazminat Davası

• Tıbbi Uygulama Hatasına İlişkin Sigorta Davası (Hekim Hatasına İlişkin)

• İş Kazasından Kaynaklanan Sigorta Davası

• Ferdi Kaza Sigortası Davası

• Hayat ve Maluliyet Sigortasına İlişkin Davalar

• Yangından Doğan İddialar

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

• Şirket Birleşme ve Devralma İşlemleri

• Şirket Bölünmeleri

• Şirket Nev’i Değiştirilmesi (Tür Değiştirme)

• Şirket Kuruluşları ve Ana Sözleşme Değişiklikleri

• Sermaye Artış ve Azalışı

• Şirket Hisse Devirleri

• Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarma

• Şirket Tasfiyesi

Proaktif Takip

Ekip olarak işlerimizi proaktif bir model ile takip ederiz. Mevcut sorunlar üzerinde akademik nitelikte çalışmalar yaparız.

En Hızlı ve En Doğru

Müvekkillerimize Avukatlık hizmetini en hızlı en yeni ve en doğru şekilde sunmak için çalışırız.

%100 Memnuniyet

Ofisimiz, ulusal ve uluslararası firmalara ekip olarak %100 memnuniyet ile kusursuz bir avukatlık hizmeti sunmaktadır..

Kurumsal

Ofisimiz, kurumsallığın ve takım çalışmasının iş hayatındaki öneminin bilincindedir.