• Tapu İptal ve Tescil Davası

• Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şuyu)

• Ecrimisil ve Taşınmaza Saldırının Önlenmesi Davası (Müdahalenin Men’i)

• Tahliye Davası

• Tapu Kaydının Düzeltilmesi

• Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

• Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar

• Önalım Hakkı (Şufa)

• Kira Tespiti-Kira Alacağı

• Tazminat Davası (Kiralanan taşınmaza verilen zararlardan kaynaklanan tazminat talepleri)