HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz’ın imzasını taşıyan kararda; “Cumhurbaskanlığının 13.04.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu genelgesiyle, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; çalışma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği öngörülmüş olup ayrıca idari izin kapsamı belirlenmiş ve çalışma saatleri yeniden düzenlenmiştir.” denildi.

Anılan genelge, Hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından ele alınarak asağıdaki hususlar kararlaştırıldı;

1- Yargılama faaliyetleri kapsamında daha evvel planlanan duruşma, müzakere, keşif gibi işler ile ivedi işlerin, (10 yaş ve altı çocuğu olan kadın yargı mensupları, süt izni kullananlar ve engelli olanlar da dahil olmak üzere) bizzat ilgili Hâkim veya Cumhuriyet savcısınca yerine getirilmesi şartıyla, UYAP imkânlarından faydalanılması suretiyle esnek çalışma usullerinin uygulanmasına,

2- Hâkim ve Cumhuriyet savcılarından;

a) Gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisindeki hamile olanların,

b) Yas sınırına bakılmaksızın yalnızca Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılmalarına,

3- Yargılama faaliyetleri kapsamındaki (duruşma, müzakere, kesif vb.) iş ve işlemlerin daha evvel kararlaştırılan saatte yerine getirilmesi şartıyla, çalışma saatlerinin saat 10.00-16.00 arası olarak

uygulanmasına,

Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,

Karar verilmistir.


Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Covid-19 kapsamındaki tedbirlere ilişkin kararı ile idari izin kapsamı ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz’ın imzasını taşıyan kararda; “Cumhurbaskanlığının 13.04.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu genelgesiyle, COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; çalışma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği öngörülmüş olup ayrıca idari izin kapsamı belirlenmiş ve çalışma saatleri yeniden düzenlenmiştir.” denildi.

Anılan genelge, Hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından ele alınarak asağıdaki hususlar kararlaştırıldı;

1- Yargılama faaliyetleri kapsamında daha evvel planlanan duruşma, müzakere, keşif gibi işler ile ivedi işlerin, (10 yaş ve altı çocuğu olan kadın yargı mensupları, süt izni kullananlar ve engelli olanlar da dahil olmak üzere) bizzat ilgili Hâkim veya Cumhuriyet savcısınca yerine getirilmesi şartıyla, UYAP imkânlarından faydalanılması suretiyle esnek çalışma usullerinin uygulanmasına,

2- Hâkim ve Cumhuriyet savcılarından;

a) Gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisindeki hamile olanların,

b) Yas sınırına bakılmaksızın yalnızca Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılmalarına,

3- Yargılama faaliyetleri kapsamındaki (duruşma, müzakere, kesif vb.) iş ve işlemlerin daha evvel kararlaştırılan saatte yerine getirilmesi şartıyla, çalışma saatlerinin saat 10.00-16.00 arası olarak

uygulanmasına,

Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,

Karar verilmistir.

#ayguneshukukburosu #hukuk #hukukcu #hukukbürosu #hukukunüstünlüğü #avukat #kuşadası #hsk #Covid-19 #tedbirler #hakim #savcı #hskkarar

Kaynak : yargininnabzi.com