T.C. Yargıtay 15. Ceza Dairesi
Esas: 2016/4286
Karar: 2018/8678
K.T.: 28.11.2018

  • BİLİŞİM SUÇLARI
  • BİLİŞİM SİSTEMİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK

ÖZET: 19.03.2019 tarihinde www.memurlar.net’te “Kapora alıp arabayı satmamaya, dolandırıcılıktan hapis” başlığıyla çıkan Yargıtay 15. Ceza Dairesi Kararı. İnternetten alışverişin yaygınlaşması üzerine bunu fırsata çevirmeye çalışan ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen dolandırıcılar, “bilişim suçları” kapsamında yargılanarak hesap veriyor.

Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler sanıklar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanıkların birlikte hareket ederek sahibinden.com sitesinde ilan verip katılan …’a jant satmayı vadettikleri, anlaşma sonrasında katılana jant karşılığı bedeli bankamatik aracılığıyla mağdur …’in kimlik ve T.C. Kimlik numarasını kullanarak onun adına para yatırmasını sağladıkları, daha sonra yatırılan bu paranın CD görüntülerinden de anlaşılacağı üzere sanık … tarafından ATM den çekildiği, bu şekilde atılı nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddia edilen olayda; sanıklar savunması, katılan ve mağdur beyanları, CD, resimler, teşhis tutanakları, banka dekontu, internet satış ilanı, iletişim tespit tutanakları ile dosya kapsamından sanıkların üzerilerine atılı suçu işlediklerine yönelik mahkeme kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıkların sübuta, verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 28.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.