YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 144)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Konut, İbadethane ve Cemevi Abonelerinin Tüketeceği Doğal Gazın Bir Kısmının veya Tamamının Ücretsiz Olarak Temin Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7184)

–– Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7185)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7186)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7187)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7188)

–– 1/7/2021 Tarihinden 31/12/2030 Tarihine Kadar İşletmeye Giren/Girecek YEK Belgeli Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Uygulanacak Fiyatlar ve Süreler ile Fiyatların Güncellenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7189)

–– 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerdeki Tabip ve Uzman Tabiplerin Devlet Memuru Olarak Devlet Hizmeti Yapma Yükümlülükleri ile İlgili Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7190)

–– Edirne ve Kırklareli İllerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7191)

–– Edirne İli, İpsala ve Keşan İlçelerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7192)

–– Konya İli, Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesinde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7193)

–– Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Merkez Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7194)

–– Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde Yer Alan Bazı Alanların Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7195)

–– Ağrı İli, Eleşkirt İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMA Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Esentepe Köyü Sınırları İçerisinde 202 Ada, 25 Parsel Numaralı Taşınmazın, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7196)

–– Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kaymaklı Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7197)

–– Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesinin Belirlenen İş Programına ve Taahhüt Edilen Sürelere Uygun Şekilde Tamamlanması ve Dış Kaynaklı Kredi Temininde Aksama Yaşanmaması Amacıyla, Bazı Alanların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7198)

–– Adana Yumurtalık Serbest Bölgesinin Sınırlarının Ekli Kroki ve Koordinat Listesinde Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7199)

–– Ege Serbest Bölgesinin Sınırlarının Ekli Kroki ve Koordinat Listesinde Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7200)

–– Orta Karadeniz Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7201)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitünün Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitünün Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7202)

TEBLİĞ

–– Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr