YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çocuk Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Kasım Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr