YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hakkında Yönetmelik

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aksaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2022 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/46)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/24)

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2023/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2022 Tarihli ve 2018/10550 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2022 Tarihli ve 2019/793 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/12/2022 Tarihli ve 2019/10081 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2023 Tarihli ve 2019/26463 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2019/5137 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2023 Tarihli ve 2019/11810 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr