YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

–– Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– KTO-Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2023/22)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/24)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr