YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gazi Üniversitesi Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr