YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2023/9)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/12)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/13)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr