YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

–– Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr