YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliği

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Ağustos Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr