YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr