YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr