YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7480 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7948)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7949)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7950)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7951)

–– Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7952)

YÖNETMELİK

–– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

–– Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 11)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 202)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2021/14, K: 2023/173 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2023/60, K: 2023/176 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr