YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2019/39068 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve 2018/12161 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2018/15873 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2019/35842 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 7, 8, 10 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr