YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilişsel ve Davranış Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– 2024 Yılı Şubat Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr