YÖNETMELİKLER

–– Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5975)

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Zonguldak İlinde Yapılacak Olan Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5971)

–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5972)

–– İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5973)

–– Ankara İli, Sincan İlçesi, İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan İlçesi, Saray ve Fethiye Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanında Gerçekleştirilecek Yatırım Faaliyetleri İçin İhtiyaç Duyulan Üretim Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5974)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞ

–– Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2021/85, K: 2022/60 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2020/94, K: 2022/61 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2018/32994 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/14515 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/22043 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr