YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2022 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2022 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr