YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 126)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Aksaray İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Çoğunluğu İmar Mevzuatına Aykırı Olan, Afet Riski Taşıyan, Genel Asayiş ve Güvenlik Yönünden Sakınca Teşkil Eden Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Aksaray Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6855)

–– Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Odayeri-Paşaköy (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli 0+000.00-0+468.11 ve 7+126.82-7+603.95 Kilometreleri Arasındaki Yol Yapım Çalışmaları Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6856)

–– Amasya İli, Merzifon İlçesi, Ortaova Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın, Söz Konusu Alanda Bulunan Jeotermal Kaynağın Kullanımına Yönelik Çeşitli Tesislerin Yapılabilmesi İçin Amasya İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6857)

–– Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Yeniköy ve Çeltikdüzü Köyleri Halkının, Mezkûr Yerleşim Yerlerinin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kapsamında Kalmaları Nedeniyle Sınır ve Koordinatları Gösterilen Yerlere Nakli ve Yerleştirilmeleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6858)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 6859)

–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afetleri Nedeniyle Ortaya Çıkan İhtiyaçların Karışlanmasına Yönelik Olarak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Parasal Limitlerin Artırılması Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6862)

–– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6863)

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esaslar (Karar Sayısı: 6864)

–– Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6865)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105)

YÖNETMELİKLER

–– Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6860)

–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6861)

TEBLİĞ

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr