YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1375 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların TKİ Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilmek Üzere Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7323)

–– Balıkesir İli, Altıeylül İlçesinde Kurulacak RMS-A Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Pamukçu Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7324)

–– Yozgat İli, Sorgun İlçesinde S: 39502 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7325)

–– Sınırları Gösterilen Alanın Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7326)

–– Kocaeli İli, Kartepe İlçesinde Bulunan Alanın Yıldızlar Yatırım Holding Anonim Şirketi Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7327)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7328)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7329)

–– Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7330)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Guatemala Cumhuriyeti Bankacılık Denetleme Kurumu Özel Soruşturma Birimi (IVE) Arasında Karapara ve Diğer Varlıkların Aklanması, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7331)

YÖNETMELİK

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

GENELGE

–– AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2023/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/06/2023 Tarihli ve 11917, 11923, 11928, 11929 ve 11930 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr