YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Belirtilen Taşınmazların, Üzerlerindeki Ekili, Dikili ve Yapılı Unsurlarıyla Birlikte, Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Kent Meydanı Projesi Kapsamında Değerlendirilmek Üzere Pendik Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7865)

–– 154 kV G4-Viranşehir 2 GES TM-Dikmen TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7866)

–– Burdur İlinde Kurulacak Gökbel I-II HES Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7867)

–– Bursa İlinde Kurulacak Taşpınar RES Üretim Tesisine Ait Yardımcı Kaynak GES Projesi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7868)

–– 154 kV Çivril GES TM-Çivril TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7869)

–– 154 kV G4-Viranşehir 4 GES TM-Kırlık TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7870)

–– 400/154 kV Bayramiç Havza TM Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergâhı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7871)

–– Tokat İli, Merkez ve Almus İlçelerinde Kurulması Planlanan Doğal Gaz Dağıtım Tesislerinin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7872)

–– Ağrı İli, Diyadin İlçesinde Kurulması Planlanan Doğal Gaz Dağıtım Tesislerinin Yapımı Amacıyla, Yeşildurak Köyü Sınırları İçerisindeki 197 ve 376 Parsel Numaralı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7873)

–– Hatay İli, Kumlu İlçesinde Kurulacak RMS-A Şehir Giriş İstasyonu Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Uzunkeli Mahallesi Sınırları İçerisindeki 6 Parsel Numaralı Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7874)

–– Hacıhıdırlar RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Aydın ve Denizli İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7875)

–– Balıkesir İlinde Bulunan Tatlıpınar RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışı İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7876)

–– 154 kV Atares-2 RES TM-(Bandırma RES TM-Akçalar TM) Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7877)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7878)

–– Çanakkale İlinde Kurulacak Karatepe RES Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7879)

–– Çanakkale İlinde Kurulacak Harmancık RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7880)

–– Çayhan 1 Regülatörü ve HES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Rize İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7881)

–– Sivas İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:361 Numaralı IV. Grup Maden (Demir) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7882)

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Şırnak İli, Silopi İlçesi Sınırları İçerisindeki S:88020 Ruhsat Numaralı Sahada Asfaltit Üretim Faaliyetlerinin Devamı İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7883)

–– Ordu-Fatsa Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımında İhtiyaç Duyulan Taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7884)

–– İzmir İlinde Yapılacak Olan Nafta İkamesi Geri Dönüşümden Piroliz Yağı Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7885)

–– Isparta İlinde Bulunan “Gölcük Tabiat Parkı”nın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7886)

–– Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887)

–– Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7888)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523)

GENELGE

–– Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile İlgili 2023/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/32)

–– Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/31)

–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/32)

–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/33)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2023 Tarihli ve 12206, 12207, 12210, 12211 ve 12212 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr