YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik

–– Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2022 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr