YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2019/7991 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2021/17663 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2021/33759 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr