YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kroki ve Koordinat Listesinde Gösterilen Alanın (Genişleme Sahası) Kocaeli Serbest Bölgesine Dahil Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6317)

–– İzmir İli Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Menemen Serbest Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6318)

YÖNETMELİKLER

–– Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6319)

–– Zoralım Silahların Millî Savunma Bakanlığına Teslimi ile Tahsis ve Satış İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

–– Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-TUSAŞ Hava Araçları Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321)

–– Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/15)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/19)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/23)

–– A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

–– Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 Tarihli ve 11323, 11335, 11338, 11342, 11343, 11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11351, 11352, 11354, 11357, 11361, 11362 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak : resmigazete.gov.tr