YARGITAY 2. H.D. 2016/4189 E., 2017/2780 K., 14.03.2017

Esas : 2016/4189 Karar : 2017/2780 Tarih : 14.03.2017 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 07/02/2017 günü duruşmalı temyiz eden davacı … vekili geldi. Karşı taraf davalılar … ile … gelmediler. Gelenin konuşması […]

Devamını oku