YARGITAY 2.H.D. 2021/1737 E., 2021/5563 K., 01.07.2021

Esas : 2021/1737 Karar : 2021/5563 Tarih : 01.07.2021 MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve Tescil-Aile Konutu Şerhi Konulması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı banka tarafından tapu iptali ve tescil davası yönünden […]

Devamını oku