Resmi Gazete’de Bugün (24.08.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (17.08.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/98, K: 2022/87 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2022/48, K: 2022/93 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2022 Tarihli ve 2019/36978 […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (08.08.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2020/32, K: 2022/18 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/26, […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (27.07.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5872) –– 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (26.09.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bursa Teknik Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Koç Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik İleri Araştırmalar İçin Nanofabrikasyon ve Nanokarakterizasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (24.08.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4412) ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/419, 420, 421, 422, 423) YÖNETMELİKLER –– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (23.06.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Başayaş KÖK-Yeni Uluyol KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4122) –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (22.06.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091) –– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 4092) –– Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi […]

Devamını oku