Resmi Gazete’de Bugün (26.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5131) YÖNETMELİKLER –– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü […]

Devamını oku

Alacağın bir kısmının ödenmiş olmasına karşın tamamı ödenmemiş gibi yapılan icra takibinde alacaklının kötü niyetli olduğu kabul edilerek alacaklı aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmelidir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2019/2681Karar: 2020/370Tarih: 10.02.2020 ALACAĞIN BİR BÖLÜMÜNÜN ÖDENMİŞ OLMASI KÖTÜNİYET TAZMİNATI ÖZET: Dava, temlik sözleşmesinden kaynaklanan icra takibi nedeniyle menfi tespit davasıdır. Davalı tarafından yapılan icra takibinden önce temlikname uyarınca davacı tarafından davalıya 59.005,12 TL ödeme yapıldığı, buna rağmen bu miktar icra takibinde düşülmeksizin takibe geçilmesinde davalı kötüniyetli olup, mahkemece 59.005,12 TL üzerinden davacı […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (25.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 182) –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 183) –– Gümrük Genel Tebliği […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (24.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (23.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliği –– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği –– Türk […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (22.01.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM KARARI 1314 Anayasa Mahkemesine Üye Seçimine İlişkin Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Afganistan’da İnsani Yardıma Muhtaç Sivil Halka Temel İnsani İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Destek Olunması Amacıyla Yardım […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (21.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği –– Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– İşkolu […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (20.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI –– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer TOPAL’ın Seçilmesine Dair Karar YÖNETMELİKLER –– Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik –– Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik –– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (19.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5124) –– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (18.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği TEBLİĞLER –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel […]

Devamını oku