Resmi Gazete’de Bugün (15.06.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (14.06.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar YÖNETMELİK –– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/2) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (13.06.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği TEBLİĞLER –– Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/37) –– Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/38) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (12.06.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİKLER –– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (11.06.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik –– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik –– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/655 Başvuru Numaralı Kararı […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (10.06.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (09.06.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (08.06.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2024 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8638) –– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8639) –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (07.06.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/178, 179) YÖNETMELİKLER –– Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik TEBLİĞLER –– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (06.06.2024)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7512 Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu 7513 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7514 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7515 Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları […]

Devamını oku