Resmi Gazete’de Bugün (29.08.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– KTO-Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (15.08.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (14.05.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (13.05.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5545) –– 4735 Sayılı […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (12.05.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/209) HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar YÖNETMELİKLER –– Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği –– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (11.05.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5539) –– Rize-Artvin Havalimanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5540) ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/205, 206, 207, […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (10.05.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/21052 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2018/10055 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/3740 Başvuru Numaralı Kararı DANIŞTAY KARARI […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (09.05.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Fırat Üniversitesi İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği –– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (08.05.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– 2022 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2022 Yılı Mart Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2022 Yılı Mart Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (07.05.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– […]

Devamını oku