İcra dosyasında hem kendi adına hem de yetkilisi olduğu şirket adına taahhütte bulunup ihlal edilmesi halinde, aynı borç ilişkisi sebebiyle sanık hem kendi adına hem de şirket yetkilisi sıfatıyla iki kez cezalandırılamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/9381Karar: 2021/913 Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık …’un, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2018 tarihli ve 2018/785 esas, 2018/1611 sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 07/10/2020 gün ve 94660652-105-16-89-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı […]

Devamını oku