Tapu kaydının iptali isteğinin tescil istemini kapsadığı söylenemez. Bir iptal davasında, ayrıca tescil isteğinde bulunulmamış olması iptal davasının reddi için başlı başına bir sebep teşkil etmez. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, iptal isteminin tescili kapsamadığı gözetilerek davacıya, ayrıca tescil davası açması için imkan tanımak ve dava açılması halinde her iki dava birleştirilerek karara bağlanmaktan ibarettir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2019/4675Karar: 2020/83Tarih: 08.01.2020 TAPU İPTALİ-ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİL EHLİYETSİZLİK VE VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI TAPU KAYITLARININ İPTALİ VE TESCİL İSTEĞİ SADECE TAPU TESCİL İSTEĞİ TESCİL DAVASI AÇMASI İÇİN ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Asıl dava mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi ve ecrimisil, birleştirilen dava ehliyetsizlik ve vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali isteklerine […]

Devamını oku