Resmi Gazete’de Bugün (18.08.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/ Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2021/1) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI –– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2021 Tarihli ve 2017/31079 […]

Devamını oku