Kambiyo senedinin düzenlenmesiyle soyut bir borç ilişkisi doğar. Temel borç ilişkisinin senet metnine; “nakden”, “malen” gibi sözcüklerle yansıtılması senedin kambiyo senedi niteliğini etkilemez.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/714Karar: 2017/639K.T.: 05.04.2017 ÖZET: Somut olayda, icra takibine dayanak yapılan bononun ön yüzünde yüzünde “nakden” ibaresine yer verilmiş ve bu hali ile takip alacaklısı elinde bulunmaktadır. Sözü edilen bu açıklama senedin tahsilini şarta bağlamadığı gibi, bu belgenin teminat için verildiğine dair bir irade beyanını da yansıtmamaktadır. Dolayısıyla somut olayda, senedin tahsil edilip edilmeyeceğinin […]

Devamını oku