Bononun teminat amaçlı verildiğinin kabulü için neyin teminatı olarak verildiğinin bononun önündeki- arkasındaki yazılar veya ayrı bir belge (sözleşme) ile teminat senedi olduğunun kanıtlanması gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/357Karar: 2021/824K.T.: 22.06.2021 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “takibin iptali” isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda, … 3. İcra (Hukuk) Mahkemesince verilen takibin iptaline ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına direnilmiştir. Direnme kararı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir. […]

Devamını oku