Borçlunun tebliğe elverişli adresinin bankadan istenmesi müşteri sırrı niteliğinde değildir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/9226Karar: 2019/11509K.T.: 1.7.2019 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR […]

Devamını oku