Eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da para ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğindedir, boşanmada mal paylaşımına dahil edilmez.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/10206Karar: 2020/6900K.T.: 23.11.2020 DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı(katılma yoluyla) tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR : Davacı, davalı ile 1984 yılında evlendiğini ve Bursa 4. Aile […]

Devamını oku