Fesih bildiriminde “fesih” sözcüğünün bulunması şart olmayıp, fesih iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme hali birleşirse bu durum fesih anlamına gelir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2020/4757Karar: 2021/1975K.T.: 25/01/2021 ÖZETİ:6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 27. maddesinde yer bulan “Hukuki Dinlenilme Hakkı” gereğince davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahip olup, bu hakkın yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içermektedir. […]

Devamını oku