Resmi Gazete’de Bugün (27.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570) YÖNETMELİKLER –– Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (22.10.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği –– Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2017/29735 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa […]

Devamını oku