Savunmanın genişletilebilmesi karşı tarafın açık muvafakati ile mümkün olup bu konuda zımni muvafakatin varlığından söz edilemez. Bu nedenle süresi geçirildikten sonra ileri sürülen zamanaşımı defi karşı tarafın açık muvafakati olmadıkça dikkate alınamaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/36Karar: 2021/974K.T.: 08.07.2021 ÖZET: Uyuşmazlık; taraflar arasındaki avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin davada mahkemece zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davalı vekili süresinden sonra verdiği cevap dilekçesinde zamanaşımı def’ini ileri sürmüş, davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde alacağın zamanaşımına uğramadığını, sonraki aşamalarda verdiği yazılı ve sözlü beyanlarında ise […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Yayimlandi. Kripto Paralarla İlgili Önemli Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon […]

Devamını oku