İcra takibi yapıldıktan sonra henüz tebligat yapılmadan takip bedelinin ödenmiş olmasına karşın davacının itirazın iptali davası açmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. Bu durumda davanın HMK 114/1-h uyarınca reddine karar verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2021/5224Karar: 2021/3062K.T.: 29.6.2021 DAVA : Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkin olup, mahkemece davanın konusu kalmadığından açılmamış sayılmasına dair verilen karar taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince kararın miktar itibariyle kesin olduğu gerekçesiyle istinaf dilekçelerinin reddine karar verilmiştir. Karar, Adalet Bakanlığı […]

Devamını oku