İdare mahkemesinden verilen ilamlara konu yargılama gideri ve vekalet ücretlerinin, takibe konulabilmesi için ilamın kesinleşmesi gerekmemektedir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2015/ 8021Karar: 2017 / 9173K.T.: 15.06.2017 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Şikayet Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. K A R A R Borçlu vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda takip dayanağı […]

Devamını oku