İdari para cezaları; Cezaların şahsiliği gereğince, vefat edenin mirasçılarından istenemez.

Danıştay 14. Dairesi Esas :  2015/3791 Karar : 2015/4273 K.T. : 21.05.2015 BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ – İDARİ PARA CEZASININ CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ – VEFAT EDEN DAVACININ MİRASÇILARINDAN TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ – DAVA DİLEKÇESİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET : Dava konusu idari para cezasının cezaların şahsiliği ilkesi gereği vefat eden davacının […]

Devamını oku