İdari para cezasının iptaline ilişkin dava kesinleşmeden tahsil işlemleri yapılamaz.

T.C. Yargıtay 19. Ceza DairesiEsas: 2019/1497Karar: 2020/8272 Tarih: 24.06.2020 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NA AYKIRI DAVRANMAK EYLEMİ İDARİ PARA CEZASI KANUN YARARINA BOZMA ÖZET: İdarî para cezalarının, 5326 sayılı Kanun’un 17/4. maddesine göre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunacağı ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve […]

Devamını oku