Eda hükmü içermeyen “tespite” ilişkin ilamlar, ilamlı icra takibine konu edilemez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/8499Karar: 2021/4291K.T.: 8.4.2021 • TEMİNAT MEKTUBUNUN İLAM NİTELİĞİNİ HAİZ BELGELERDEN OLMAMASI ( İlamlı Takip Başlatılması Talebinin Reddine Dair İcra Müdürlüğü Kararının İptali İstemi – Teminat Mektubunun Noterden Onaylı Bir Taahhüt Senedi veya İcra Müdürü Önünde Bir İrade Açıklaması Şeklinde Şekil Şartlarına Uygun Düzenlenmediği/İlamlı Takip Yoluyla İnfaz Kabiliyetinin Bulunmadığı ) • İLAMLI TAKİP BAŞLATILMASI […]

Devamını oku