İşçi işe iade davasında kararın kesinleştiğini UYAP üzerinden görmüş ve işverene başvuru yapmış ise, yapılan başvuru usule uygundur.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/16190Karar: 2020/4836Tarih: 13.05.2019 MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davalı işverenlik nezdinde çalışmakta iken iş […]

Devamını oku